Η IANIC, συμμετέχοντας δραστικά σε εκφράσεις του σύγχρονου ψηφιακού πολιτισμού, έχει αναλάβει ένα πρωτότυπο έργο, με στόχο την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Σερβίων, μέσα από την προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του τόπου.

Με επίκεντρο το Κάστρο των Σερβίων, τα σημεία της περιοχής που παρουσιάζουν ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον καταγράφονται ψηφιακά με την χρήση τεχνολογιών αιχμής, ενσωματώνονται σε προτεινόμενες διαδρομές περιήγησης και προβάλλονται, ουσιαστικά, σε ένα διαδικτυακό και διαδραστικό ψηφιακό μουσείο.

Το έργο, το οποίο υλοποιείται με πόρους του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης, με την ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών και εφαρμογών.
  • Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης.
  • Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής ανάδειξης των περιοχών, μνημείων και διαδρομών, που περιλαμβάνει ολοκληρωμένη παρουσίαση με χάρτη, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, ιστορικά στοιχεία, αφήγηση και τεχνολογίες Extended Reality για την διαδραστική απεικόνιση των σημείων ενδιαφέροντος.
  • Εικονική αναπαράσταση Κάστρου των Σερβίων με τρισδιάστατη ψηφιοποίηση.
  • Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής με διαδραστικά πολυγλωσσικά παιχνίδια εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Με την ολοκλήρωση της δράσης στο τέλος του 2023, η ψηφιακή πρόσβαση στην ιστορία και των πολιτισμό του Δήμου Σερβίων θα είναι πλέον γεγονός.