Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς οι εργασίες του 7ου Συνεδρίου Smart Cities-Digital Citizens στο Μουσείο Βασίλης Τσιτσάνης στα Τρίκαλα με θέμα “Οι Ελληνικές Πόλεις μπροστά στις προκλήσεις του Αστικού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού”.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Teamworks υπό την αιγίδα των υπουργείων Ανάπτυξης κι Επενδύσεων, Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Πολιτισμού, του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., της ΕΝ.Π.Ε. και της Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και με την υποστήριξη του Ε.Κ.Τ., του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, του Σ.Ε.Π.Ε., του Σ.Ε.Π.Β.Ε., της Ε.Ε.Κ.Τ. και του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών.

Ο χαιρετισμός που απηύθυναν πέντε μέλη του υπουργικού συμβουλίου, οι καίριες τοποθετήσεις περιφερειαρχών, δημάρχων και στελεχών μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων πληροφορικής, καθώς και η αθρόα συμμετοχή πάνω από 11.000 συνέδρων ανέδειξαν τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών πόλεων.

Η IANIC, πιστή στο ραντεβού της με τις σημαντικότερες τεχνολογικές συναντήσεις και δράσεις προώθησης της ψηφιακής μετάβασης, στήριξε το 7ο Smart Cities-Digital με χρυσή χορηγία. Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, ο κ. Άγγελος Δραγκόλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της IANIC, από το αμφιθέατρο του Μουσείου Βασίλης Τσιτσάνης ανέφερε πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Δ.Ε.Υ.Α. μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που διατίθενται θα διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, τον εξορθολογισμό της εσωτερικής τους λειτουργίας και των εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς του πολίτες. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων που εγκαθίστανται σε οργανισμούς τόσο κεντρικής όσο και τοπικής διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, ανέφερε τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους πρέπει να στηθεί η ψηφιακή μετάβαση των υπηρεσιών ύδρευσης για να είναι ολοκληρωμένη κι επιτυχής, καθώς και τη μέριμνα που θα πρέπει να υπάρχει για την ψηφιακή κατάρτιση του προσωπικού ως απαραίτητη προϋποθέσεις για τη λειτουργική συνέχεια των προγραμμάτων.

Στο video που ακολουθεί μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ομιλία του κ. Δραγκόλα.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το εκτενές αφιέρωμα του τεύχους 076 του ICT Weekly στο 7o Συνέδριο Smart Cities-Digital Citizens.